Let op, deze site wordt niet meer actueel gehouden.

De Nederlandse Praktijkschool voor Bouw en Milieu is gefuseerd met de trainingstak van Broos Water en gaan verder onder de naam  Praktijk-trainingen.nl

Voor het actuele trainingsaanbod verwijzen wij u naar:  www.praktijk-trainingen.nl

Nederlandse Praktijkschool voor Bouw & Milieu

Bekijk al onze trainingen

Er komen maandelijks nieuwe onderwerpen bij! Controleer regelmatig het aanbod.

Naar de trainingenAanmelden?

Interesse voor een bepaalde praktijkopleiding? Meld je dan nu aan en ontvang binnen één werkdag een bevestiging van de aanmelding. Wij nemen contact op om de datum voor de training af te stemmen.

Deel deze pagina op:

Hét trainings- en kenniscentrum voor Bouw & Milieu

De Nederlandse Praktijk school voor Bouw & Milieu (NPBM) legt de verbinding tussen het bedrijfsleven en de overheid.

De taken en verantwoordelijkheden binnen de vakgebieden Bouw en Milieu zijn complex. De wet- en regelgeving, met name voor deze disciplines, is voortdurend aan verandering onderhevig. Door de combinatie van innovaties, Best Beschikbare Techniek (BBT), vanuit het bedrijfsleven te combineren met praktijktrainingen en de daaraan gekoppelde wetgeving en wetswijzigingen, maakt NPBM onderscheidend en uniek. Het landelijke trainingsaanbod voor overheden en bedrijfsleven richt zich met name op de theorie, waardoor de koppeling met de praktijk achterblijft. 

NPBM is de trainings- en kennispartner voor de professionals binnen de vakgebieden Bouw en Milieu zoals kwaliteit, arbo en milieu (KAM) medewerkers, toezichthouders / vergunningverleners, vastgoedbeheerders, brandweer, adviesbureaus enzovoort. Het leerconcept is dusdanig ingericht dat naast relevante wet- en regelgeving op het vlak van Bouw en Milieu, de praktijksituaties aanwezig zijn en de kennis vanuit de training direct toepasbaar is. Onze trainingen worden gegeven door docenten uit het bedrijfsleven die een zeer ruime ervaring hebben met de materie.

Visie, missie en doelstellingen

NPBM slaat een brug tussen het bedrijfsleven en de overheid. In een tijd waarin overheidsinstanties en bedrijven moeten bezuinigen wordt gekeken naar de meest doelmatige en efficiënte manier van opleiden. Het concept van NPBM is dat wij praktijk-trainingen geven bij de klant. De praktijkmiddelen worden naar de trainingslocatie vervoerd. Indien er geen praktijkmiddelen beschikbaar zijn wordt een locaties in de direct nabijheid van de trainingslocatie bezocht. Voor NPBM is de toepasbaarheid van de lesstof in de praktijk bepalend. Er moet een directe aansluiting zijn met het geleerde tijdens de training en het dagelijkse werk van de cursist.

Kwaliteit, behoefte en praktijk

Er is bij de omgevingsdiensten, gemeenten, waterschappen, defensie, branche-organisaties en overige toezichthoudende instanties behoefte aan professioneel gekwalificeerd personeel. Wij leiden deze professionals op door het toepassen van aanschouwend onderwijs. De meeste van de trainingen van NPBM sluiten aan bij de kwalietietscriteria voor omgevingsdiensten onder de noemer van her- en bijscholing / permanente educatie. Deelnemers ontvangen na afloop van een training een bewijs van deelname waarop de inhoud van de training beschreven staat en voor welke doelgroep / vakgebied de training voldoet aan de KC 2.1. Optioneel kan met de opdrachtgever een theorie / praktijkexamen afgenomen worden op basis van de KC 2.1. Dit examen betreft een daadwerkelijk toetsing van de cursist om te bepalen of deze afdoende kennis heeft van lesstof.

Ons aanbod

Om uw medewerkers te voorzien van de juiste (praktijkgerichte) trainingen en cursussen leveren wij voor u maatwerk. Wij bepalen met u het niveau en diepgang van de training, waarna de cursisten de opgedane kennis in de praktijk kwalitatief kunnen uitoefenen. De cursisten hebben de mogelijkheid te zien hoe vloeistofdichte vloeren worden gekit, de alarmering in een bezineafscheider werkt, vetafscheiders werken, PGS kluizen eruit zien, een biologische of chemische luchtwasser werkt, brandmanchetten en kleppen moeten worden aangebracht en mogen zelf metingen (gas, geluid, licht) uitvoeren.

Kijk voor het huidige aanbod: opleidingen.

Het opleidingsaanbod betreft een samenwerking tussen NPBM, Broos-water en de diverse partners van beide bedrijven. De kracht van beide organisaties is het leveren van praktijkgerichte maatwerktrainingen. Mocht in het aanbod geen passende opleiding staan, neem dan contact met ons op. Wij zijn van mening dat maatwerk niet per definitie duur hoeft te zijn. Het grote netwerk aan docenten en partners maakt dat wij in veel gevallen maatwerk in-company kunnen leveren voor scherpe tarieven.

Hieronder ziet u een deel van onze praktijkmiddelen zoals deze gebruikt worden tijdens trainingen.

        

        

     

Nieuwsgierig?

Naar wat we te bieden hebben? Neem vrijblijvend contact op met één van onze opleidingscoördinatoren: opleidingen@npbm.nl.

ยป lees meer

Begeleiding handhavingsproject

Wij kunnen u ondersteunen bij het opzetten van een handhavingsproject.

lees meer

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe praktijklessen, congressen of seminars?

Meldt u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
 

lees meer